Яслена група

Яслена група

  • Мед. сестри:

    Ф. Борисова

    Помощник възпитатели:

    Йорданка Колева
  • Соня Георгиева

  • Тел.: 0879 972 817