Свободни места към 03.12.2023г.

Яслена група - места
Първа група - места (деца родени 2020 г.)
Втора група - места
Трета група - места
Четвърта група - места (деца родени 2017 г.)