Група Ежко

ГРУПА ЕЖКО

 • Ръководители:

  Г-жа Фатме Мустафова
  Г-жа Виолета Джамбазова

  Помощник възпитатели:

  Бехидже Иляз

 • Тел.: 0879 872 814

 • E-mail: ezhko@dg6palechko.eu
Нашето мото е: "Ето ни децата от група "Ежко". Весели, игриви, умни и красиви, до един сме всички мили и добрички, ала имаме си и бодлички . Учим се, играем, пеем и чудесно си живеем."