Запомнящи се моменти1. Детска градина "Палечко" участва в Трети международен образователен форум "Иновативната образователна среда през призмата на емоционалната интелигентност и изкуствения интелект-посоки и предизвикателства" с презентация "STEM обучение и проект-ориентирана дейност в ДГ "Палечко".

(Постер) (Форум)

2. ДГ "Палечко" участва с подкрепа при изпълнението на проект проект SEARCH и европейската нощ на учените. Представи свой еко постер.

3. ДГ "Палечко" участва в кръгла маса на тема: "Екоучилището-ефективен инструмент за екологично образование. Модел за сътрудничество и партньорство". Презентацията която бе представена от г-жа Велева директор на детското заведение е своеобразен споделен опит на ДГ "Палечко" при осъществяване на екологичното възпитание като своеобразен организиран процес на педагогическо взаимодействие.

кръгла маса кръгла маса
кръгла маса кръгла маса
кръгла маса

4. Посещение в Народното събрание.

Запомнящи се моменти Запомнящи се моменти
Запомнящи се моменти Запомнящи се моменти
Запомнящи се моменти Запомнящи се моменти
Запомнящи се моменти